עוסק פטור עוסק עצמאי שהכנסותיו השנתיות, נכון לשנת 2017, אינן עולות על סכום של 98,707 ₪. היתרון הוא שעוסק פטור, אינו מחויב במע"מ. עוסק זה, אינו מוציא חשבוניות כי אם קבלות בלבד, אך מצד שני, אינו רשאי לנכות מס מהתשומות הכלליות בחשבוניות המס אשר הוצאו עבורו. יש לציין, כי התנהלותו השוטפת של העוסק הפטור מחויבת  בהגשת שני דוחות בסוף שנת המס האחד הינו דו"ח שנתי למס הכנסה והשני הוא דו"ח למע"מ. כל אחד מהטפסים הללו, בודק את ההיבטים של העסק כולל הכנסות והוצאות.

למרות שמי שהוא עוסק פטור, אינו נדרש לשלם מע"מ, הוא עדיין חייב בהצהרה לרשויות מס ערך מוסף בכדי לוודא, כי העסק אכן עומד בתנאי העוסק הפטור. הצהרתו של העוסק הפטור, תוגש עד ה-31 בינואר והיא תכלול את רישום ההכנסות שהיו לאותו עוסק במהלך שנת המס האחרונה. את ההצהרה, ניתן יהיה להגיש באמצעות האינטרנט, בעוד שאת הדו"ח השנתי למס הכנסה יש להגיש עד ה-30 באפריל.

למרות שעוסק פטור הוא אדם שההכנסות השנתיות שלו, אינן עולות על 98,707 ₪, ישנם כאלה שאינם יכולים לפתוח תיק עוסק פטור, למרות שהכנסתם נמוכה מהסכום השנתי של העוסק הפטור. מדובר על בעלי מקצוע בתחום המקצועות החופשיים כגון: רופאים, פסיכולוגים, חוקרים וכדומה. אלה יהיו חייבים לפתוח תיק במס הכנסה ובמע"מ של עוסק מורשה,

לסיכום

לעוסק פטור יתרונות בכך שאינו משלם מע"מ וההתנהלות השוטפת שלו פשוטה יותר ועלויותיה נמוכות יותר , מתאים בעיקר לעסקים קטנים מאוד בתחילת דרכם ולשכירים שמנהלים עסק קטן בנוסף.