עוסק מורשה
עסק עם תדמית רצינית יותר מעוסק פטור.עוסק מורשה מחויב בתשלום מע"מ ועל כן עליו לדווח פעם בחודש או חודשיים (תלוי במחזור העסקי ) על הכנסותיו והוצאותיו למס ערך מוסף.
עוסק מורשה מחויב בהוצאת חשבוניות בנוסף לקבלות ,עוסק מורשה חייב להגיש דוח שנתי פעם בשנה למס ההכנסה .

 

 

לסיכום
לעוסק מורשה יש יותר חובות ותשלומים מעוסק פטור כמו גם עלויות ניהול גבוהות יותר אך עסק זה בעל תדמית רצינית יותר.
מתאים בעיקר לעסקים קטנים ובנונים שכתוצאה מהגדרתם או מחזור העסקים שלהם לא יכולים להיות עוסקים פטורים.