חברה בע"מ
חברה בעירבון מוגבל, הינה ישות משפטית, אשר התאגדה, בכדי לבצע פעולות שונות למטרת רווח. חברה בע"מ, הינה ישות עצמאית ונפרדת מבעליה, הנחשבים לבעלי המניות. האחריות המשפטית של החברה בעירבון מוגבל, נתונה בידי החברה ולא בידי בעליה, הנחשבים לבעלי המניות. פעילות עסקית בצורה של חברה בעירבון מוגבל, משדרת תדמית טובה יותר. הקמה של חברה בעירבון מוגבל, דורשת מבעליה תשלום של כמה אגרות כמו: הקמת חברה, אגרה שנתית, תשלום לעו"ד, תשלום לרואה חשבון, עלויות התפעול של חברה שהיא בע"מ, יקרות יותר, מאשר הוצאות של עוסק מורשה. חברה צריכה לנהל הנהלת חשבונות כפולה. היתרון הגדול של חברה הוא תכנון מס, מאחר ולחברה מס קבוע בשעור של 24% (נכון לשנת 2017 ) ולכן היא תשלם פחות מס מעצמאים שהמס השולי שלהם גבוה יותר. חברה גם לא מחויבת בתשלומים לביטוח לאומי כמו לעצמאי.
לסיכום:
ניהול של חברה הוא מורכב יותר כתוצאה מהחובה לנהל הנהלת חשבונות כפולה והגשת מאזן בסוף שנה כתוצאה מכך גם העליות הם גבוהות יותר אבל הנהלת חשבונות כפולה מעניקה לבעל העסק תמונה טובה ומלאה יותר על מצבו של העסק בכל נקודת זמן . חברה מאפשרת דחייה בתשלומי המס שהם ההפרש בין המס השולי הגבוה ליחיד לבין שעור מס החברות שהוא נמוך יותר, חברה משדרת תדמית עסקית טובה יותר.