ההבדלים בין עוסק פטור , עוסק מורשה וחברה בע"מ

עוסק פטור עוסק פטור – עוסק עצמאי שהכנסותיו השנתיות, נכון לשנת 2017, אינן עולות על סכום של 98,707 ₪. היתרון הוא שעוסק פטור, אינו מחויב במע"מ. עוסק זה, אינו מוציא חשבוניות כי אם קבלות בלבד, אך מצד שני, אינו רשאי לנכות מס מהתשומות הכלליות בחשבוניות המס אשר הוצאו עבורו. יש לציין, כי התנהלותו השוטפת של…