כללי

בכוחו של ניהול תזרים מזומנים, כזה שנעשה באופן נכון, לשפר את ההתנהלות הכלכלית של כל בית עסק. מדובר על פעולה חשובה שעשויה לתרום תמיד, הן בהווה והן בעתיד. יש לציין, כי הרווח שיופק באמצעות ניהול נכון של המזומנים עשוי להיות מאוד משמעותי.יש לדעת, כי ניהול נכון של תזרים מזומנים אינו  מהווה משימה פשוטה. בעלי עסקים רבים אם כמתחילים ואם כקיימים, נוהגים להתייעץ עם רואה חשבון, אשר מעורה היטב בכל בית עסק שהוא מנהל את חשבונותיו או עוסק גם כיועץ מס.

רבים מבעלי העסקים הקטנים והבינוניים במיוחד, אינם חפצים להיכנס למים עמוקים של תחום הניהול הפיננסי וישנם כאלה שיש להם פחד מהתעסקות עם מספרים מה שכולל את ההיבטים של חוסר ודאות, גורם זה אינו מומלץ לאף בית עסק ויש להיות מעורים בכל מה שקשור להיבטים הפיננסים ולדעת כיצד יש לנהל נכון את תזרים המזומנים שהוא לב ליבו של כל עסק בועט ופועם.

איסוף נתונים וביצוע מחקר בעל היבט כלכלי

חשוב לציין, כי נקודת ההתחלה של כל פעולה פיננסית, כגון תזרים מזומנים וניהולו הנכון, הינו ביצוע של מחקר. מחקר זה, יכלול בחובו איסוף של שלל נתונים בעלי היבטים כלכליים וזאת, ע"י סקירה של מצב החשבון העסקי בבנק אשר כל עוסק מורשה מנהל. מה שיש לבדוק הוא: פירוט של הוצאות וחיובים של כרטיסי האשראי, ההוצאות השוטפות של העסק, מועדי התשלום כגון תשלומים של לקוחות במועדים מסוימים וכדומה. בכדי שייווצר תזרים מזומנים שוטף, יש לדאוג לכמה פעולות חשובות כגון:

  • השגת הסדרי חוב עם לקוחות חייבים
  • הקטנת סיכונים עם ספקים באמצעות הערכת מועד התשלום בתמורה לשיקים דחויים
  • החלפת הספקים באלה שמוכנים להעניק אשראי גבוה יותר
  • עצירת הוצאות לא נחוצות לבית העסק
  • פריסת תשלומים
  • נטילת הלוואות נזילות

הפקת דו"ח צפי

במשרדים של הנהלת חשבונות, ניתן למצוא תכנות שונות כגון דוחות צפי הכוללים שדות שונים כגון:  יתרת פתיחה בבנק, תשלומי הלוואות, תשלומי ספקים, תשלומי משכורות ועוד. ניתן יהיה להפיק דו"ח צפי של תזרים המזומנים בכל עת ויש לכתוב בשדות את תאריך ההתחלה של הדו"ח, פורמט הדו"ח כגון יומי, חודשי או שבועי ולהפיק את הדו"ח. מדובר על רכיב חשוב במודול  הנה"ח, כאשר רבים ממנהלי החשבונות ורואי החשבון, מפיקים דוחות אלה עבור לקוחותיהם, לשמירה נכונה של תזרים המזומנים וההוצאות הצפויות בכל חודש.

תרים המזומנים הוא "המלך "

עסקים רבים הגיעו לסוף דרכם העסקית למרות היותם רווחיים רק בגלל שלא ניהלו בחוכמה ולא לקחו בחשבון את תזרימי המזומנים בעסק.אי ניהול נכון של תזרים המזומנים ולקיחת השלכותיו בניהול ותכנון העסק יכול להביא לקריסתו של כל עסק מצליח וריווחי .

*מאמר זה אינו מהווה חוות דעת או יעוץ מקצועי. המאמר הינו כללי ומקיף בחלק יחסי לגבי הנושא האמור לעיל .

לפגישת יעוץ עם רואה חשבון יוחאי דוד צור קשר עם משרדנו .