כללי

עוסק פטור

עוסק פטור עוסק עצמאי שהכנסותיו השנתיות, נכון לשנת 2017, אינן עולות על סכום של 98,707 ₪. היתרון הוא שעוסק פטור, אינו מחויב במע"מ. עוסק זה, אינו מוציא חשבוניות כי אם קבלות בלבד, אך מצד שני, אינו רשאי לנכות מס מהתשומות הכלליות בחשבוניות המס אשר הוצאו עבורו. יש לציין, כי התנהלותו השוטפת של העוסק הפטור מחויבת  בהגשת שני דוחות בסוף שנת המס האחד הינו דו"ח שנתי למס הכנסה והשני הוא דו"ח למע"מ. כל אחד מהטפסים הללו, בודק את ההיבטים של העסק כולל הכנסות והוצאות.

למרות שמי שהוא עוסק פטור, אינו נדרש לשלם מע"מ, הוא עדיין חייב בהצהרה לרשויות מס ערך מוסף בכדי לוודא, כי העסק אכן עומד בתנאי העוסק הפטור. הצהרתו של העוסק הפטור, תוגש עד ה-31 בינואר והיא תכלול את רישום ההכנסות שהיו לאותו עוסק במהלך שנת המס האחרונה. את ההצהרה, ניתן יהיה להגיש באמצעות האינטרנט, בעוד שאת הדו"ח השנתי למס הכנסה יש להגיש עד ה-30 באפריל.

למרות שעוסק פטור הוא אדם שההכנסות השנתיות שלו, אינן עולות על 98,707 ₪, ישנם כאלה שאינם יכולים לפתוח תיק עוסק פטור, למרות שהכנסתם נמוכה מהסכום השנתי של העוסק הפטור. מדובר על בעלי מקצוע בתחום המקצועות החופשיים כגון: רופאים, פסיכולוגים, חוקרים וכדומה. אלה יהיו חייבים לפתוח תיק במס הכנסה ובמע"מ של עוסק מורשה,

לסיכום:

לעוסק פטור יתרונות בכך שאינו משלם מע"מ וההתנהלות השוטפת שלו פשוטה יותר ועלויותיה נמוכות יותר , מתאים בעיקר לעסקים קטנים מאוד בתחילת דרכם ולשכירים שמנהלים עסק קטן בנוסף.

עוסק מורשה

עסק עם תדמית רצינית יותר מעוסק פטור.עוסק מורשה מחויב בתשלום מע"מ ועל כן עליו לדווח פעם בחודש או חודשיים (תלוי במחזור העסקי ) על הכנסותיו והוצאותיו למס ערך מוסף.

עוסק מורשה מחויב בהוצאת חשבוניות בנוסף לקבלות ,עוסק מורשה חייב להגיש דוח שנתי פעם בשנה למס ההכנסה .

לסיכום:

לעוסק מורשה יש יותר חובות ותשלומים מעוסק פטור כמו גם עלויות ניהול גבוהות יותר אך עסק זה בעל תדמית רצינית יותר.

מתאים בעיקר לעסקים קטנים ובנונים שכתוצאה מהגדרתם או מחזור העסקים שלהם לא יכולים להיות עוסקים פטורים.

חברה בע"מ

חברה בעירבון מוגבל,  הינה ישות משפטית, אשר התאגדה, בכדי לבצע פעולות שונות למטרת רווח. חברה בע"מ, הינה ישות עצמאית ונפרדת מבעליה, הנחשבים לבעלי המניות. האחריות המשפטית של החברה בעירבון מוגבל, נתונה בידי החברה ולא בידי בעליה, הנחשבים לבעלי המניות. פעילות עסקית בצורה של חברה בעירבון מוגבל, משדרת תדמית טובה יותר. הקמה של חברה בעירבון מוגבל, דורשת מבעליה תשלום של כמה אגרות כמו: הקמת חברה, אגרה שנתית, תשלום לעו"ד, תשלום לרואה חשבון, עלויות התפעול של חברה שהיא בע"מ, יקרות יותר, מאשר הוצאות של עוסק מורשה. חברה צריכה לנהל הנהלת חשבונות כפולה. היתרון הגדול של חברה הוא תכנון מס, מאחר ולחברה מס קבוע בשעור של 24% (נכון לשנת 2017 ) ולכן היא תשלם פחות מס מעצמאים שהמס השולי שלהם גבוה יותר. חברה גם לא מחויבת בתשלומים לביטוח לאומי כמו לעצמאי.

לסיכום:

ניהול של חברה הוא מורכב יותר כתוצאה מהחובה לנהל הנהלת חשבונות כפולה והגשת מאזן בסוף שנה כתוצאה מכך גם העליות הם גבוהות יותר אבל הנהלת חשבונות כפולה מעניקה לבעל העסק תמונה טובה ומלאה יותר על מצבו של העסק בכל נקודת זמן . חברה מאפשרת דחייה בתשלומי המס שהם ההפרש בין המס  השולי  הגבוה ליחיד לבין שעור מס החברות שהוא נמוך יותר, חברה משדרת תדמית עסקית טובה יותר.